Dla kogo to dobry wybór?

Szkoła średnia dla nastolatka/i, który/a:

  • może czuć się niekomfortowo w tradycyjnym systemie edukacji, w licznych klasach –  z powodów zdrowotnych, emocjonalnych lub innych;
  • pragnie rozwijać lub odkrywać swoje pasje, poszukuje swojej drogi;
  • chce robić postępy na miarę swoich możliwości i we własnym tempie;
  • stawia sobie inne cele niż posiadanie matury – rozwój, samodzielność oraz zdobycie wiedzy praktycznej i przydatnych umiejętności

Zapewniamy pracę w małych grupach, w dostosowanym indywidualnie zakresie,
wśród życzliwych nauczycieli i specjalistów.

Co zyskuje absolwent/ka Liceum Praktycznego? 

Wykształcenie średnie daje możliwość przystąpienia do matury. W trakcie nauki w LP, najważniejszym celem jest odkrycie i ugruntowanie praktycznej ścieżki, którą uczeń chce podążać.

Jeśli uczeń ukończy Liceum bez uzyskania matury, ma możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych lub na kursach zawodowych. Ma także możliwość podjęcia pracy tam, gdzie wymagane jest wykształcenie przynajmniej średnie.

Theme: Overlay by Kaira
Liceum Praktyczne w Gdańsku
Skip to content