Nauczyciele

Poznaj Kadrę Liceum Praktycznego

Rok szkolny 2023/24

Bloki programowe

DOBRZY

Justyna Januszewska – doradztwo zawodowe, pedagog specjalny, mentorka
Ewa Świerkosz-Mazur – pedagog, terapeuta, mentorka
Katarzyna Trzecińska – doradztwo zawodowe, pedagog pracy, mentorka
Dagmara Klinkosz – pedagog specjalny, mentorka
Eliza Tubek
– psycholog

KRYTYCZNI

Bartosz Bylica – historia, hit, mentor
Jacek Kasprzyk – biznes i zarządzanie, mentor
Aneta Pospiech – geografia, mentorka 

LOGICZNI

Beata Grądzka – matematyka, mentorka
Patryk Kasprowicz  – informatyka

ROZUMNI

Anna Florek – chemia
Aneta Pospiech – biologia
Michał Mazurek – fizyka

TWÓRCZY

Ewa Limon-Klinder – język polski
Agata Woynowska-Bendykowska – muzyka, wiedza o kulturze

OTWARCI

Joanna Szarek – język angielski
Magdalena Stańczewska – język angielski
Ewa Sobolewska – język francuski

Dołącz do nas

Theme: Overlay by Kaira
Liceum Praktyczne w Gdańsku
Skip to content