Rekrutacja

Jakie jest podstawowe kryterium przyjęcia
kandydata do Liceum Praktycznego?

 

Podstawą do wydania decyzji jest określenie,
w jakim stopniu, kadra Liceum Praktycznego jest w stanie
opracować i skutecznie realizować z uczennicą/uczniem Indywidualną Drogę Edukacyjnego Rozwoju (IDER).
Już na wstępnym etapie określamy, czy edukacja
w Liceum Praktycznym może przyczynić się do optymalnego
rozwoju możliwości uczennicy bądź ucznia.

 

Porozmawiajmy.

 

Trwa rekrutacja do Liceum Praktycznego na rok szkolny 2024/25.

  • Przyjmujemy uczniów do klasy 1.
  • Dołączyć można także do klasy 2. #kilkamiejsc

Jak przebiega proces rekrutacyjny?

Theme: Overlay by Kaira
Liceum Praktyczne w Gdańsku
Skip to content