Wymagane dokumenty

Staramy się ograniczyć formalności. Upewnij się, czy masz komplet dokumentów! 

Dokument powinien być podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych. 

W procesie rekrutacji przetwarzamy dane personalne rodziców/opiekunów i kandydata. Wasze dane są u nas bezpieczne! 

W procesie rekrutacji poprosimy o przekazanie do aktualnej szkoły ankiety/dokumentu dot. dotychczasowej edukacji kandydata/kandydatki. 

Dostarczenie wypełnionego przez szkołę dokumentu jest niezbędne do dopełnienia rekrutacji. 

Jeśli rok szkolny jeszcze się nie zakończył, a Twoje dziecko kandyduje do 1 klasy Liceum, to dostarcz nam świadectwo ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej. 

Świadectwo z 8 klasy dostarczysz jak rok szkolny dobiegnie końca. 

Pobierz dokumenty! 

Dołącz także: 

Jeśli Twoje dziecko posiada opinię wystawioną przez psychologa lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, koniecznie dołącz kopie tych dokumentów. 

Jeśli Twoje dziecko, posiada dokumenty potwierdzające jego dotychczasowe osiągnięcia, nie zapomnij ich nam pokazać. Chcemy dobrze poznać naszych Kandydatów! 

Theme: Overlay by Kaira
Liceum Praktyczne w Gdańsku
Skip to content